Healthy Living: Raise Your Self Awareness One Step at a Time...

Janette Vooren

Zelfbewustzijn is de sleutel tot het 'managen' van jouw reactie op verandering, en het is de basis van emotionele intelligentie.

Volgens Philippe Rochat, professor Psychologie van Emery University in Atlanta (VS), zijn er verschillende niveaus van zelfbewustzijn, die zich ontvouwen in je vroege jeugd en daarna:

Niveau 0: Verwarring. Op dit niveau is men zich heel weinig bewust van zichzelf. Er is geen sprake van zelfreflectie, en het individu heeft in zekere mate angst om zichzelf te spiegelen. Voorbeeld: een puber wil niet verschillend zijn van zijn/haar omgeving, maar daarmee liever samensmelten door niet uit te steken boven het maaiveld.

Niveau 1: Differentiatie. Het individu realiseert dat het eigen beeld afwijkt van het beeld dat de omgeving heeft. Dat is een schok en het individu vraagt zich af wat nu de waarheid is. Voorbeeld: Een jong meisje vindt zichzelf veel te dik, maar haar omgeving en haar moeder vinden haar juist te mager.

Niveau 2: Situationeel. Op dat moment legt het individu een verbinding tussen zichzelf met het spiegelbeeld en corrigeert dat beeld. Voorbeeld: iemand oefent een bedrijfsspresentatie voor een videocamera, wordt zich tijdens het afspelen van de beelden onaangenaam verrast en probeert beide beelden met elkaar te harmoniseren. Echter, de persoon is zich nog steeds niet bewust dat de persoon op camera 'echt zichzelf' is en de geharmoniseerde niet.

Niveau 3: Identificatie. Het individu erkent nu dat de persoon voor de camera niet een ander persoon is, maar 'zichzelf'. Het camerabeeld is dus juist, net zoals de toon van je eigen stem in een koptelefoon de stem is die anderen horen..., en niet de stem die jezelf hoort. Voorbeeld: Een ouder individu spreekt in zijn/haar omgeving over zichzelf vaak als 'jong en energiek', maar de omgeving ziet iets geheel anders. Die zien een oudere persoon met wat rimpels, ietwat stram en gebogen met grijzend dun haar. In de identificatiefase accepteert het individu het laatste beeld. Zelferkenning ligt aan de basis van volledige acceptatie.

Niveau 4: Permanentie. Wanneer een individu dit niveau bereikt, is spiegelen meestal niet noodzakelijk meer. Ze hebben zich nu met zichzelf geïdentificeerd en zijn bijv. nu in staat om zonder wroeging en schaamte hun foto's van nu en vroeger te vergelijken. Voorbeeld: Het individu accepteert dat hij/zij vroeger een knap uitziende jongen of meisje was, maar dat is niet meer. Knap is nu vervangen door doorgroeving; en schoonheid van een geheel andere orde. Wat zou een klassiek schilderij zijn zonder een gebarsten vernislaag (craquelé)?

Niveau 5: "Meta" zelfbewustzijn. Op dit niveau ziet het individu zichzelf door de ogen van de ander. De geestelijke zielsverbinding met anderen wordt zonder voorbehoud of vooroordelen getroffen. Voorbeeld: Sommige grootouders worden om die reden door hun kleinkinderen liefgehad en gewaardeerd. Het jonge kind voelt zich nl. begrepen door de veel oudere generatie, die beseft dat elementair gesproken er weinig is veranderd in de huidige wereld, maar dat het vaak gewoon anders is verpakt dan vroeger.  Het is een voorbeeld van ultieme meesterschap over zichzelf, vlak voor de poort van een mogelijk ander bestaan.

De vraag die ik mezelf stel, en wellicht jij ook, is: op welk niveau bevind ik me zelf? Wil ik migreren en zo ja, hoe en wanneer?

Copyright © 2015 janettevooren.me. All rights reserved

Websiteontwerp en uitvoering Unit 2+2. 06-24398660

Links